[اسم]

Sarah

/sˈɛɹə/
غیرقابل شمارش

1 سارا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان