[اسم]

shah

/ʃˈɑː/
قابل شمارش

1 شاه شه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان