[اسم]

shopkeeper

/ˈʃɑpˌkipər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مغازه دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: دکان‌دار مغازه‌دار
مترادف و متضاد storekeeper
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان