[اسم]

shopkeeper

/ˈʃɑpˌkipər/
قابل شمارش

1 مغازه دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: دکان‌دار مغازه‌دار
مترادف و متضاد storekeeper
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان