[اسم]

sire

/sˈaɪɚ/
قابل شمارش

1 اعلیحضرت

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلیحضرت
مترادف و متضاد Your Majesty
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان