[اسم]

sodium

/ˈsoʊdiəm/
غیرقابل شمارش

1 سدیم [عنصری شیمیایی با نماد Na]

  • 1. Sodium is found naturally only in compounds, such as salt.
    1 . سدیم به طور طبیعی تنها در ترکیب‌هایی مانند نمک وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان