[ضمیر]

someone

/ˈsʌm.wʌn/

1 کسی

  • 1. Eventually someone in the audience spoke.
    1 . بالاخره کسی از میان مخاطبین صحبت کرد.
  • 2. There's someone outside the house.
    2 . کسی بیرون خانه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان