[صفت]

special

/ˈspeʃ.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more special] [حالت عالی: most special]

1 خاص ویژه، به‌خصوص

مترادف و متضاد distinctive exceptional particular singular specific general ordinary
 • 1.I have a suit for special occasions.
  1. کت‌شلواری برای مناسبت‌های ویژه دارم.
 • 2.Is there anything special that you'd like to do today?
  2. کار خاصی هست که بخواهی امروز انجام بدهی؟
 • 3.The car has a number of special safety features.
  3. آن اتومبیل ویژگی‌های امنیتی به‌خصوصی دارد.
[اسم]

special

/ˈspeʃ.əl/
قابل شمارش

2 غذای مخصوص سرآشپز غذای تخفیف خورده

 • 1.There's a special on coffee this week.
  1. این هفته قهوه تخفیف خورده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان