[صفت]

stressed

/strest/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more stressed] [حالت عالی: most stressed]

1 مضطرب نگران، پرتنش

مترادف و متضاد stressed out unstressed
  • 1.He was feeling very stressed and tired.
    1. او خیلی مضطرب و خسته بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان