[صفت]

substantial

/səbˈstænʧəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more substantial] [حالت عالی: most substantial]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مهم قابل‌توجه، اساسی

مترادف و متضاد considerable
  • 1.The discovery of a vaccine for smallpox was a substantial medical achievement.
    1. کشف واکسن برای آبله یک دستاورد مهم پزشکی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان