[اسم]

sunshine

/ˈsʌn.ʃɑɪn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آفتاب نور آفتاب

معادل ها در دیکشنری فارسی: آفتاب نور خورشید
مترادف و متضاد sunlight
  • 1.The children were out playing in the sunshine.
    1. کودکان، بیرون در آفتاب بازی می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان