[اسم]

sunset

/ˈsʌn.set/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غروب خورشید

معادل ها در دیکشنری فارسی: غروب آفتاب غروب
مترادف و متضاد dusk nightfall sunrise
  • 1.They close the park at sunset.
    1. آنها هنگام غروب خورشید پارک را می‌بندند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان