[اسم]

sunray

/ˈsʌnreɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نور خورشید اشعه آفتاب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان