[اسم]

sunshade

/ˈsʌnʃeɪd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چتر آفتابگیر چتر ساحلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آفتاب‌گیر چتر آفتابی سایبان
  • 1.This prompted purchase of a garden sunshade and sunhat.
    1. این موضوع باعث شد یک چتر آفتابگیر و کلاه حصیری آفتابگیر بخریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان