[اسم]

Sylvia

/sˈɪlviə/
غیرقابل شمارش

1 سیلویا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان