[فعل]

to teethe

/tiːð/
فعل ناگذر
[گذشته: teethed] [گذشته: teethed] [گذشته کامل: teethed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دندان در آوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان