[اسم]

Teflon

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سطح نچسب ظروف آشپزی تفلون

معادل ها در دیکشنری فارسی: نچسب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان