[اسم]

textbook

/ˈtekst.bʊk/
قابل شمارش
[جمع: textbooks]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کتاب (درسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: کتاب درسی
مترادف و متضاد text
  • 1.a chemistry textbook
    1. کتاب شیمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان