[حرف اضافه]

times

/taɪmz/

1 ضرب در

  • 1. What is eight times fourteen?
    1 . هشت ضرب در چهارده چقدر می شود؟
[اسم]

times

/taɪmz/
غیرقابل شمارش

2 برابر (در مقایسه)

  • 1. Los Angeles is six times bigger than Memphis.
    1 . "لس‌آنجلس" شش برابر بزرگتر از "ممفیس" است.
  • 2. What number is four times larger than 6?
    2 . چهار برابر 6 چه عددی می‌شود؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان