[صفت]

tiring

/ˈtɑɪ.rɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tiring] [حالت عالی: most tiring]

1 خسته‌کننده

مترادف و متضاد exhausting wearying
  • 1. I've had a very tiring day.
    1 . روزی بسیار خسته‌کننده داشته‌ام.
  • 2. Looking after three kids is extremely tiring.
    2 . نگهداری از سه تا بچه شدیدا خسته‌کننده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان