[اسم]

Tony

/ˈtoʊni/
غیرقابل شمارش

1 تونی (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان