[صفت]

true

/truː/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: truer] [حالت عالی: truest]

1 واقعی راست

معادل ها در دیکشنری فارسی: حقیقی راستین واقعی
مترادف و متضاد accurate correct verifiable fallacious false untrue
 • 1.Her story is only partly true.
  1. فقط بخشی از داستان او راست است.
 • 2.Is it true that Lucy and Mark are getting married?
  2. راست است که "لوسی" و "مارک" دارند ازدواج می‌کنند؟
 • 3.The film is based on a true story.
  3. این فیلم بر اساس داستانی واقعی است.

2 صحیح درست

معادل ها در دیکشنری فارسی: درست راست
مترادف و متضاد correct
true or false
درست یا غلط
 • Seattle is in Oregan: true of false?
  سیاتل در اورگان واقع است: درست یا غلط؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان