[اسم]

Tuesday

/ˈtjuːzdeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سه‌شنبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سه‌شنبه
 • 1.We meet every Tuesday.
  1. ما هر سه‌شنبه ملاقات می‌کنیم.
on Tuesday
روز سه‌شنبه
 • The restaurant is always closed on Tuesdays.
  رستوران همیشه روزهای سه‌شنبه تعطیل است.
last/next Tuesday
سه‌شنبه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Tuesday?
  1. آیا سه‌شنبه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Tuesday.
  2. او سه‌شنبه گذشته کارش را شروع کرد.
Tuesday morning/afternoon/night
سه‌شنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Tuesday
واژه Tuesday یا سه‌شنبه دومین روز هفته در تقویم میلادی محسوب می‌شود. واژه Tuesday اسم خاص است و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان