[صفت]

twentieth

/ˈtwen.t̬i.əθ/
غیرقابل مقایسه

1 بیستم بیستمین

  • 1. Our twentieth wedding anniversary
    1 . بیستمین سالگرد ازدواج ما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان