[عدد]

twelve

/twelv/

1 دوازده عدد 12

معادل ها در دیکشنری فارسی: دوازده
مترادف و متضاد dozen
  • 1.Ten, eleven, twelve, thirteen.
    1. ده، یازده، دوازده، سیزده.
a twelve-seater minibus
یک مینی‌بوس با ظرفیت دوازده نفر
کاربرد عدد twelve به معنای دوازده
معادل عدد twelve در فارسی "دوازده" است. "دوازده" جزء اعداد زوج و یک صفت شمارشی است که قبل از عدد 13 و بعد از عدد 11 است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان