[صفت]

unusual

/ʌnˈjuː.ʒu.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unusual] [حالت عالی: most unusual]

1 غیرعادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آنرمال غیر عادی عجیب غیرعادی
مترادف و متضاد odd strange uncommon common everyday usual
  • 1.It's fairly unusual to keep insects as pets.
    1. نگهداری از حشرات به عنوان حیوانات خانگی نسبتا غیرعادی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان