[اسم]

vulva

قابل شمارش

1 فرج آلت تناسلی زن (بخش برونی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرج کس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان