[عبارت]

watching movies

/ˈwɑʧɪŋ ˈmuviz/

1 فیلم تماشا کردن

  • 1.I enjoy watching movies.
    1. من از فیلم تماشا کردن لذت می‌برم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان