[اسم]

watermill

/wˈɔːɾɚmˌɪl/
قابل شمارش

1 آسیاب آبی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آسیاب آبی آسیای آبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان