[اسم]

waterski

/ˈwɔtərski/
غیرقابل شمارش

1 اسکی روی آب (ورزش)

[فعل]

to waterski

/ˈwɔtərski/
فعل ناگذر
[گذشته: waterskied] [گذشته: waterskied] [گذشته کامل: waterskied]

2 روی آب اسکی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان