[قید]

wherein

/werˈɪn/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 که در آن در جایی که

formal
an organization wherein each employee is valued and respected
سازمانی که در آن هر کارمند باارزش و محترم است

2 از چه نظر از چه طریق

formal
  • 1.Wherein lies the difference between conservatism and liberalism?
    1. تفاوت بین محافظه‌کاری و آزادی‌خواهی از چه طریق است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان