[اسم]

William

/ˈwɪljəm/
غیرقابل شمارش

1 ویلیام (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان