[اسم]

womb

/wuːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رحم

معادل ها در دیکشنری فارسی: رحم زهدان
مترادف و متضاد uterus
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان