[اسم]

womanizer

/wˈʊmənˌaɪzɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرد زن‌باز

معادل ها در دیکشنری فارسی: زن‌باره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان