[اسم]

wolfhound

/ˈwʊlfhaʊnd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سگ تازی

  • 1.an Irish wolfhound
    1. یک سگ تازی ایرلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان