[صفت]

wolfish

/wˈʊlfɪʃ/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گرگ مانند گرگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان