[عدد]

dix-neuf

/diznœf/

1 نوزده

  • 1.Cette jeune fille a dix-neuf ans.
    1. این دختر جوان نوزده سال دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان