[عدد]

dix-huit

/dizɥit/

1 هجده

  • 1.Dans cette attaque terroriste, douze enfants ont été tués, et dix-huit autres gravement blessés.
    1. در این حمله تروریستی، دوازده کودک کشته شدند و هجده (کودک) دیگر بشدت زخمی شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان