[فعل]

divulguer

/divylge/
فعل گذرا
[گذشته کامل: divulgué] [حالت وصفی: divulguant] [فعل کمکی: avoir ]

1 افشا کردن فاش کردن، برملا کردن

  • 1.Je ne peux pas encore divulguer le nom du nouveau directeur.
    1. من هنوز نمی‌توانم اسم مدیر جدید را فاش کنم.
  • 2.Nous ne sommes pas autorisés à divulguer des informations secrètes.
    2. ما مجاز به افشا کردن اطلاعات محرمانه نیستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان