[صفت]

divorcée

/divɔʀse/
غیرقابل مقایسه
[حالت مونث: divorcée] [مذکر قبل از حرف صدادار: divorcé] [جمع مونث: divorcées] [جمع مذکر: divorcés]

1 طلاق گرفته (زن) مطلقه

  • 1.C'est une femme divorcée depuis trois ans.
    1. سه سال می‌شود که او زنی مطلقه است.
  • 2.Vous êtes divorcée ou jamais mariée ?
    2. شما مطلقه هستید یا هیچ‌وقت ازدواج نکرده‌اید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان