[اسم]

la division

/divizjˈɔ̃/
قابل شمارش مونث

1 تقسیم تقسیم‌بندی

  • 1.Division d'une terre
    1. تقسیم بندی یک زمین
  • 2.Division par 7
    2. تقسیم بر 7

2 قسمت بخش

  • 1.Divisions d'un livre
    1. قسمت‌های یک کتاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان