[صفت]

orageux

/ɔʀaʒø/
قابل مقایسه
[حالت مونث: orageuse] [مذکر قبل از حرف صدادار: orageux] [جمع مونث: orageuses] [جمع مذکر: orageux]

1 توفانی

  • 1.Cette année nous avons eu un été orageux.
    1. امسال ما تابستان توفانی داشتیم.
  • 2.Le ciel se remplit de nuages orageux.
    2. آسمان پر از ابرهای توفانی شد.

2 پر آشوب پر تلاطم، پر هیاهو

  • 1.vie orageuse
    1. زندگی پرآشوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان