[قید]

oralement

/ɔʀalmɑ̃/
غیرقابل مقایسه

1 به صورت شفاهی شفاها

  • 1.Cette consigne m'a été donnée oralement.
    1. این دستور شفاها به من داده شده است.
  • 2.Tu dois répondre oralement.
    2. تو باید به صورت شفاهی پاسخ بدهی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان