[اسم]

l'oralité

/ɔʀalite/
قابل شمارش مونث

1 بیان شفاهی (چیزی)

  • 1.L'oralité d'un accord ne vaut rien devant un tribunal.
    1. بیان شفاهی رضایت در دادگاه هیچ ارزشی ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان