[صفت]

septante

قابل مقایسه

1 هفتاد (در بلژیک و سوئیس)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان