[اسم]

la septicémie

قابل شمارش مونث

1 عفونت خون مسمومیت خون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان