[صفت]

büyük

/byjˈøc/
قابل مقایسه

1 بزرگ

مترادف و متضاد küçük
 • 1.Bu elbise sana büyük.
  1. این لباس برای تو بزرگ است.
 • 2.Yanlışlıkla büyük bir kayaya tekme attım ve baş parmağımı kırdım.
  2. اشتباهی به یک تخته بزرگ لگد زدم و انگشت شستم را شکستم.

2 بزرگوار

 • 1.Büyük adam
  1. مرد بزرگوار
 • 2.Dr. Ranger çok büyük bir doktor.
  2. "دکتر رنجر" دکتر بزرگواری است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان