[فعل]

sich aalen

فعل بازتابی
[فعل کمکی: haben ]

1 لم دادن استراحت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان