[حرف اضافه]

ab

/ap/
[همراه: dative]

1 از بعد از

مترادف و متضاد von … an
 • 1.Ab drittem Oktober beginnen die Schulferien.
  1 . از سوم اکتبر تعطیلات مدرسه آغاز می‌شود.
 • 2.Ab morgen muss ich arbeiten.
  2 . از فردا من باید کار کنم.
 • 3.Ab nächster Woche bleibt unser Geschäft samstags geschlossen.
  3 . از هفته دیگر فروشگاه ما شنبه‌ها بسته می‌ماند.
 • 4.Das Geschäft ist ab 9.00 Uhr geöffnet.
  4 . مغازه از ساعت 9 باز می‌شود.
 • 5.Die Fahrt kostet ab Hamburg 200 Euro.
  5 . سفر از هامبورگ 200 یورو هزینه دارد.
کاربرد واژه ab به معنای از
حرف اضافه ab در این کاربرد معنایی نزدیک به "از" در فارسی دارد. ab معمولا شروع یک بازه زمانی را نشان میدهد، مثلا "Ab morgen" (از فردا). معمولا از ab برای نشان دادن شروع یک بازه زمانی در آینده استفاده می شود.
از ab همچنین می توان برای نشان دادن نقطه شروع یک مسیر استفاده کرد "ab Hamburg" (از هامبورگ)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان