[اسم]

das Aas

قابل شمارش خنثی

1 مردار لاشه جانور

2 ناکس آدم بی‌شرف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان