[اسم]

der Abhang

قابل شمارش مذکر

1 شیب سرازیری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان